Školení

Na našem školení je pro nás prioritou , abych se mohla co nejvíce věnovat každé budoucí stylistce.
Proto nikdy neškolím více jak dvě klientky naráz. Na vyžádání a bez poplatků není problém, aby klientka, byla na kurzu jedinná.
Budoucí stylisky si mohou vybrat jednodenní či třídenní kurz.